هدف آستریا تغییر نگرش کسب و کار شما به بازرگانی بین المللی است.

ما کاشف مسیر جدیدی هستیم. از آن لذت ببرید!

استعلام به روز نرخ حمل دریایی و هوایی از چین به ایران و امارات

استعلام هزینه ترخیص کالا گمرک شهید رجایی بندرعباس، گمرک بوشهر و شهریار و فرودگاه امام

امکان حواله روزانه به چین، امارات و ترکیه با کمترین نرخ  سریع ترین زمان

خرید عمده از چین و امارات

خرید از امازون، علی بابا و علی اکسپرس و ترندیول

هدف آستریا تغییر نگرش کسب و کار شما به  بازرگانی بین المللی است.

ما کاشف مسیر جدیدی هستیم. از آن لذت ببرید!

استعلام به روز نرخ حمل دریایی و هوایی از چین به ایران و امارات

استعلام هزینه ترخیص کالا گمرک شهید رجایی بندرعباس، گمرک بوشهر و شهریار و فرودگاه امام

امکان حواله روزانه به چین، امارات و ترکیه با کمترین نرخ  سریع ترین زمان

خرید عمده از چین و امارات

خرید از امازون، علی بابا و علی اکسپرس و ترندیول

کدام یک از خدمات آستریا را نیاز دارید؟

آخرین کالا های حمل شده ما

آخرین کالا های حمل شده توسط آستریا